Managementondersteuning

Managementondersteuning

CEO’s zijn eindverantwoordelijk voor het bestuur van een bedrijf. Ze zijn vaak het gezicht van een bedrijf en sturen vele mensen aan. Eén van de belangrijkste taken van een CEO is het verbinden van de interne organisatie met de buitenwereld.

Wat kan MKB management ondersteuning voor u betekenen?

  • Extern vertegenwoordigen van het bedrijf (bijvoorbeeld bij conferenties, seminars en aandeelhoudersvergaderingen)
  • Vaststellen, uitvoeren en richting geven aan de doelen, missie, visie van de organisatie en de ondernemingsstrategie
  • Aansturen, coachen, aannemen, beoordelen van personeel
  • Controleren van budgetten, contracten en overeenkomsten
  • Beoordelen en optimaliseren van de concurrentiepositie van de onderneming
  • Analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gericht op efficiency en kostenbeheersing)
  • Overleggen met de overige leden van de directie
  • Presenteren en verantwoorden van de bedrijfsprestaties en toekomstvisie aan de directie.