Werkzaamheden

Werkzaamheden

Secretarieel

U als ondernemer besteedt graag uw tijd aan het ondernemen zelf en hebt het hier al druk genoeg mee. Vaak worden hierdoor managementondersteunende werkzaamheden op een laag pitje gezet. Grote organisaties hebben hiervoor hun eigen personeel, maar een groot deel van het Midden- en KleinBedrijf voert deze taken zelf uit in de voor hen beperkte tijd. Ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten en ambities.
Wat kan MKB management ondersteuning voor u betekenen?

 • Verzorgen van correspondentie op papier of via de mail.
 • Opmaken, corrigeren, redigeren en schrijven van teksten.
 • Opzetten, onderhouden en opschonen van uw papieren dan wel digitale archief.
 • Organiseren en notuleren van vergaderingen/besprekingen en het uitwerken daarvan.
 • Agendabeheer.
 • Maken van (powerpoint)presentaties in de huisstijl van uw bedrijf.
 • Opmaken van documentatie in Indesign.
 • Regelen van telefonische bereikbaarheid.
 • P&O ondersteuning.
 • Boeken en organiseren zakenreizen.
 • Adviseren bij opzetten eigen secretariaat.

Administratie

Een goede administratie is de basis voor de gezondheid van uw bedrijf. Zo heeft u beter inzicht in de omzet- en kostenontwikkeling, maar u houdt ook overzicht op de bewaking van tijdige betaling van de klant. U signaleert tijdig ontwikkelingen en kunt zo bijsturen en beslissingen nemen. Uw administratie is de thermometer van uw bedrijf.
Wat kan MKB management ondersteuning voor u betekenen?

 • Opzetten en inrichten van uw administratie.
 • Opstellen van contracten, orderbevestigingen en facturen.
 • Debiteurenbewaking.
 • Opzetten en up to date houden van databestanden.
 • Verzorgen van de BTW-aangifte.
 • Bijhouden van kilometer/urenregistratie.

Archiveren

Eenmalige opslag – meervoudig gebruik.
Elke dag wordt u bestookt met e-mails, verslagen, rapporten, presentaties, nieuwsbrieven en andere documentatie

 • Hoe weet u welke informatie u nodig hebt?
 • Hoe weet u waar u de juiste informatie kunt vinden?
 • Hoe verkrijgt u de informatie het snelst?
 • Hoe slaat u de informatie op?
 • Welke informatie is belangrijk?
 • Waar gaat u deze opslaan?
  Wat kan MKB management ondersteuning voor u betekenen?
 • Het opzetten, onderhouden en opschonen van uw digitale archief
 • Het archiveren van uw email
 • Adviseren over bewaartermijnen
 • Het één op één adviseren bij opzetten archief
  MKB management ondersteuning geeft workshops in digitaal archiveren en Outlook archiveren.
  U krijgt antwoord op bovenstaande vragen en leert uw documenten snel en doeltreffend terug te vinden.
  Uit onderzoek blijkt dat met inefficënt zoeken naar informatie de bedrijfskosten kunnen oplopen tot wel 10% van de salariskosten.

Projecten

In organisaties wordt steeds meer projectmatig gewerkt. Voor het succes van een project zijn een goed team en een krachtige projectleider van groot belang. Een project assistent is zelf ook verantwoordelijk voor een bepaald aantal taken en levert een bijdrage in de teamvergaderingen. Op punten als organisatie en informatievoorziening kan zij een nuttige bijdrage leveren.
Wat kan MKB management ondersteuning voor u betekenen?

 • Vervullen van taken op gebied van organisatie, budgetbeheer en voortgangscontrole.
 • Opzetten en beheren van documentatiesysteem.
 • Coördineren van afspraken en activiteiten.
 • Organiseren en notuleren van vergaderingen.
 • Agendabeheer.
 • Fungeren als vraagbaak.